Zuid

Mountain View

Mountain View

Deze route bestaat uit twee ‘lussen’. Het eerste rondje heeft als centraal start- en eindpunt Den Bosch. De tweede lus start en eindigt in Den Dungen.

De Markt in Den Bosch is de oudste kern van de stad, met sporen uit de 12de eeuw. Door een metersdikke laag van latere ophogingen, is deze vrijwel ongeschonden bewaard gebleven. De ondergrond van de Markt is dan ook een archeologisch monument. U fietst langs het afwateringskanaal, in de volksmond Drongels kanaal genoemd, naar Vught. Deze plaatsnaam komt van ‘fuchte’: vochtige plaats. De gemeente ligt dan ook in het stroomgebied van de Dommel, de Esschestroom en het eerder genoemde afwateringskanaal. Vught herbergt net als Den Bosch een groot aantal monumenten. De landstreek waar u doorheen fietst heet ‘de Meijerij’. Vanaf de 12de eeuw was dit het noordoostelijk deel van het hertogdom Brabant. De hertog stelde als bestuurder van dit gebied een ‘meier’ aan. Na het dorp Den Dungen slingert de route door dit prachtige bos- en waterrijke gebied terug naar Den Bosch.

Het tweede deel van deze route start bij Eeterij de Dungensebrug in Den Dungen. Nadat u de Zuid Willemsvaart bent overgestoken, fietst u door het naaldbosgebied Hooge Heide richting Berlicum. Het oudste deel van dit dorp, met onder meer de Protestantse kerk en het voormalige raadhuis, ligt in het uiterste Noordwesten. Dit deel heet De Plaets en is sinds ongeveer het jaar 700 bewoond. Naar het zuidoosten toe gaat het dorp over in Middelrode. Hierna passeert u Kasteel Heeswijk dat zowel in gebruik is als museum als evenementenlocatie. Nadat u de Zuid-Willemsvaart weer bent overgestoken, fietst u via Sint-Michielsgestel terug naar Den Dungen. In de 17de eeuw is om Den Dungen een ringdijk gebouwd die het dorp tegen het vele water moest beschermen. Dat dat meerdere keren niet is gelukt, laten de wielen zien. Dit zijn waterplassen, die zijn ontstaan door dijkdoorbraken.

Uniek in Regio zuid: voelboxen!
Langs de route Regio zuid zijn 10 ‘voelboxen’ geplaatst. Dit zijn houten boxen met twee gaten waar u uw handen in kunt steken om zo te bevoelen wat er in de box zit. De inhoud van de voelboxen wordt bepaald door de locatie en het landschap. Het concept is bedacht en ontworpen door theaterproductiebedrijf 5D. Speciaal voor de Special Award 2015 Kunst Fiets Route Regio zuid hebben cliënten van Cello de voelboxen gevuld.

Route deel A: Den Bosch – Vught – Den Bosch
Lengte: 18 km
Startpunt: VVV Den Bosch, Markt 77, Den Bosch

Route deel B: Den Dungen – Berlicum – Den Dungen
Lengte: 31 km
Startpunt: Eeterij de Dungense Brug, Poeldonk 28, 5275 HP, Den Dungen

Special Award 2015 Kunst Fiets Route Zuid A
Special Award 2015 Kunst Fiets Route Zuid B
Special Award 2015 Kunst Fiets Route Boekje

Fietsverhuur

Den Bosch
Stationsrijwielstalling
Stationsplein 77
5211 BJ Den Bosch
073-613 47 37
Ook OV fiets

VVV ‘s-Hertogenbosch
Markt 77 ‘s-Hertogenbosch
Postbus 1039
5200 BA ‘s-Hertogenbosch
073-612 71 70

Van der Valk Hotel ‘s-Hertogenbosch-Vught
Bosscheweg 2
5261 AA Vught
073-658 77 77

Vestingfietsen
Keerdijk 1
5271 WB Sint-Michielsgestel
06-12130217 (Fons Sleutjes)
06-21633127 (Nicky Sanders)